Naše služby

Zubní implantáty

Ceník zákroků
  • Konzultace možné implantologické léčby500 Kč
  • Kompletní náhrada zubu implantátem Dentis17 000 Kč
  • Ošetření bezzubé dolní čelisti implantáty Dentisod 95 000 Kč
  • Ošetření bezzubé horní čelisti implantáty Dentisod 110 000 Kč
  • Ošetření bezzubé dolní čelisti snímací náhradou kotvenou impl. Dentis27 000 Kč
  • Kompletntí náhrada implantátem Astra Tech od 22 000 Kč
Objednat se Kompletní ceník

V posledních desetiletích postupy a materiály v dentální implantologii dosáhly takové úrovně, že se jeví jako nejoptimálnější dlouhodobá náhrada ztracených zubů. Úspěšnost ošetření zubními implantáty se pohybuje okolo 95%.
Zubní implantát je malý šroubek z čistého titanu. Lidské tělo tento kov velmi dobře přijímá. Implantát se zavádí do předvrtaného otvoru v čelistní kosti. Po krátké době se vytváří pevné spojení mezi povrchem šroubu a čelistní kostí, dochází k takzvané osseointegraci. Potom může zubní implantát plnit funkci kořene zubu a mohou se na něj upevňovat zubní korunky, zubní můstky nebo snímatelné náhrady.

Dentální implantáty nabízejí možnost náhrady jednoho i více zubů, aniž by se ostatní zdravé zuby musely brousit nebo jinak upravovat. Budete mít pevné zuby i v situacích, kde by klasická protetická stomatologie nabízela jen snímací protézy. Velkou výhodou zubních implantátů je možnost výrazně zlepšit stabilitu celkové snímací protézy v situacích, kde už selhaly všechny ostatní způsoby vedoucí ke zlepšení retence náhrady, včetně lepidla na protézy.
Zavedení jednoho implantátu je výkon, který standartně probíhá v lokální anestezii a nejedná se o nijak velkou operaci. Bolestivost po výkonu je srovnatelná se situací po extrakci zubu. Pacienti, kteří i z takto jednoduchého výkonu mají strach, mohou zavedení zubního implantátu absolvovat v polospánku navozeném anesteziologem v takzvané ANALGOSEDACI. Když je zubní implantát vsazen do kosti, je velmi důležité, aby se kost přihojila k jeho povrchu a implantát byl osseointegrovám. Tato doba vhojení trvá různě dlouho. záleží na kvalitě kosti a na její tvrdosti. Když je kostní tkáň dostatečně tvrdá, denzní, je možné bezprostředně po zavedení implantátu připevnit korunku a zubní implantát okamžitě plní funkci zubu. Když méně kvalitní kost ihned po implantaci neposkytuje implantátu dobrou stabilitu, doba připevnění korunky se odsouvá až období, kdy už je implantát pevně vhojen do čelistní kosti.

Používáme implantáty renomovaných značek Astra tech a Biomet 3i, v současné době Vám můžeme nabídnout také implantáty Dentis.Velmi propracovaný implantační systém kvalitativně srovnatelný se systémy dražšími, ale za podstatně nižší cenu.
Ceník zubních implantátů Dentis >

Augmentace (úprava kostní tkáně před implantací)
Rozhodujícím kritériem pro náhradu zubů implantáty je dostatečné množství kosti, která bude zubní implantát obklopovat. Po ztrátě zubu čelistní kost vždy více či méně ubývá-atrofuje. Současná implantologie problém s nedostatkem kosti řeší pomocí augmentace (zvětšení objemu kostní tkáně). Pro získání dostatečné nabídky kosti v místě implantace nejčastěji používáme následující techniky:

Řízená kostní regenerace
Metoda vhodná pro doplnění malých kostních defektů v okolí zaváděného zubního implantátu. V těchto případech jako augmentační materiál používáme granulky hydroxyapatitu. Hydroxyapatit je čistý kostní minerál získávaný speciální chemickou technologií z přísně vybíranýcha kontrolovaných kostí skotu. Tato metoda je naprosto bezpečná. Tímto způsobem byl upraven objem kosti tisícům lidí po celém světě.

Volný autogenní kostní štěp
Metoda indikovaná pro případy, kdy chybí větší množství kostní hmoty. Při této metodě se používá nejkvalitnější augmentační materiál, vlastní kostní štěp. Celý výkon probíhá tak, že se v lokální anestezii, někdy doplněné analgosedací, odebere bloček kosti z oblasti dolní čelisti za posledními stoličkami nebo z oblasti brady. Takto získaný štěp se přenese na místo, kde se navyšuje objem kostní hmoty. Na daném místě se pevně fixuje šroubky. Po 4-5 měsících je štěp obvykle přihojen a je možné zavést zubní implantát. Odběrem kostního štěpu se neoslabuje pevnost dolní čelisti, ani se nemění kontura obličeje. Tuto operaci někdy doplňujeme augmentací měkkých tkání- dásně, dostatek tvrdých i měkkých tkání je předpokladem k dobrému estetickému výsledku při ošetření implantáty. Pacient po tomto výkonu užívá týden antibiotika a 2-3 dny léky proti bolesti.
kostní defekt po extrakci zubu 14 s rozsáhlým periapikálním nálezem
augmentace kostním štěpem,fixovaným osteosyntetickým šroubem
implantát nahrazující zub 14 zavedený do přihojeného štěpu
kostní defekt po extrakci zubů postižených parodontitidou (vyznačená oblast ukazuje na místo s chybějící kostí)
augmentace kostním štěpem, fixovaným osteosyntetickým šroubem (oranžově vyznačená oblast ukazuje na kostní štěp, modrá na osteosymtetický šroubek) 
Dva implantáty zavedené do postraního úseku horní čelisti. Žlutá šipka ukazuje prostor čelistní dutiny,červená šipka označuje augmentát (granule kostního minerálu hydroxyapatitu v okolí implantátů). Augmentace provedena metodou Sinus lift.
Sinus Lift
Při ztrátě stoliček v horní čelisti a jejich náhradě zubními implantáty se často setkáváme s nedostatečnou vertikální nabídkou kosti pod čelistní dutinou. Od roku 1985 je tento problém řešen augmentační operací nazívanou sinus lift. Poprvé tuto operaci uskutečnil Dr.Tatum. Jedná se o vyzvednutí membrány, která čelistní dutiny vystýlá, pod vyzvednutou membránou vznikne kapsa, kam se umístí augmentační materiál, do kterého se zavedou implantáty. Vhojení implantátů se při této operaci prodlužuje na 6-9 měsíců.


Licence
Tento text je uvolněn pod licencí GFDL a pod licenci Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported. Autorem textu je MUDr. Radek Pokorný.