Naše služby

Stomatochirurgie

Jsme Vám schopni provést celou škálu výkonů, které patří do oboru stomatochirurgie. Mezi nejčastěji prováděné zákroky stomatochirurgie patří extrakce zubů. Jak jednoduché, tak komplikované extrakce retinovaných atypicky uložených zubů, resekce kořenových hrotů a odstranění cyst z čelistí. Další kategorií oboru stomatochirurgie jsou výkony spojené s implantologií-augmentace. Augmentační výkony optimalizují nabídku kostní hmoty v místě, kam má být zavedený zubní implantát. Jedná se o zvětšení objemu čelistních kostí pomocí kostních štěpů. Všechny tyto výkony lze provádět v lokální anestezii nebo při částečném uspání pacienta, v analgosedaci.
kostní defekt po extrakci zubu 14 s rozsáhlým periapikálním nálezem
augmentace kostním štěpem,fixovaným osteosyntetickým šroubem
implantát nahrazující zub 14 zavedený do přihojeného štěpu


Extrakce zubů moudrosti (tzv.osmiček)
U většiny lidí jsou třetí moláry (moudráky) uloženy tak, že nikdy nebudou plnit funkci plnohodnotného zubu, ale jejich špatné postavení bude přinášet pouze problémy. Mezi ty nejčastější patří:
~ zub se díky svému sklonu prořeže do dutiny ústní jen částečně, nelze jej dobře čistit, špatná hygiena vede ke vzniku opakujících se zánětů okolní sliznice
~ jsou skloněné k sousednímu zubu, tlačí na něj, znemožňují jeho čištění a tento zub se díky nevyhovující hygieně kazí
~ často se okolo zubů moudrosti vytvářejí cysty, které se postupně zvětšují a oslabují čelistní kost, obsah cysty se může infikovat a způsobit velmi nepříjemný zánět dané oblasti
V případě, že máte problémy s osmičkama, rádi Vás vyšetříme. Prakticky ve všech případech zhotovujeme panoramatický rentgen čelistí, na kterém je postavení osmiček dobře patrné a navrhneme Vám způsob léčby.
Extrakce zubů moudrosti není nijak dramatický zákrok. Snažíme se operovat jemně a netraumatizovat okolní tkáně, přesto je tato extrakce spojena s mírným otokem tváře a možnou 2-3 denní bolestivostí poextrakční rány. Na toto období předepisujeme analgetika, která bolest účinně potlačí.

modrá šipka ukazuje na defekt v kosti dolní čelisti,který vznikl růstem cysty spojené s korunkou retinovaného zubu moudrosti,žlutá šipka ukazuje neprořezanou osmičku
Resekce kořenového hrotu Někdy se i po kvalitním ošetření infikovaného kořenového kanálku dostane infekce do okolí kořene postiženého zubu. U špičky kořene se potom vytváří tzv. váček, který se časem může zvětšit a vytvořit cystu. Tento proces může být zcela bezbolestný a je zachycen při rentgenovém vyšetření. V případě, že už není naděje na léčbu konzervativní, je indikován chirurgický výkon, spadající do oboru stomatochirurgie. Operace spočívá v odklopení sliznice nad postiženým místem a odstranění patologického ložiska i s částí kořenového hrotu. Obtíže po operaci jsou srovnatelné s extrakcí (vytržením) zubu.