Pro lékaře

Vážení kolegové,
na našem pracovišti se specializujeme na stomatochirurgii a implantologii. Můžeme Vám nabídnout své služby, provádíme kompletní spektrum stomatochirurgických a implantologických výkonů.

  • extrakce retinovaných zubů a kořenů
  • preprotetickou chirurgii
  • amputace kořenových hrotů a periapikální chirurgii
  • mukogingivalní chirurgii

Na poli implantologie můžeme nabídnout:

  • zavedení fixtury implantátu v pozici určené doporučujícím lékařem (standardně implantujeme fixtury firem Astra tech,Biomet3i a Dentis)
  • horizontální a vertikální augmentace atrofického alveolar. výběžku kostním štěpem nebo kompozitním štěpem (lamela kortikalis+hydroxyapatit)
  • augmentace v distální oblasti maxilly - sinus lift


fotodokumentace augmentačních výkonů

řez v kompaktě dolní čelisti před odběrem štěpu
fixace štěpů šrouby
 
překrytí štěpů kolagenovou membránou
 

sutura
 
implantát zaveden po 4 měsících od augmentace daného místa kostní štěpem, patrná dostatečná vertikální i horizontální nabídka kosti
kostní defekt po extrakci zubů postižených parodontitidou (vyznačená oblast ukazuje na místo s chybějící kostí)
augmentace kostním štěpem, fixovaným osteosyntetickým šroubem (oranžově vyznačená oblast ukazuje na kostní štěp, modrá na osteosymtetický šroubek)
augmentace kostními štěpy atrofického alveolu dolní čelisti v rozsahu 33-37

místo odběru kostních štěpů