Náš tým pod mikroskopem

Lékaři:

MUDr. RADEK POKORNÝ

Promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v roce v r. 2002, následně nastoupil do privátní praxe MUDr. Jindřicha Charváta Csc., kde získával zkušenosti především z oboru protetické stomatologie a parodontologie. V letech 2004-2005 působil jako praktický zubní lékař na klinice Sante. Od roku 2005 pracuje na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, zde se věnuje především dentoalveolární chirurgii a chirurgické léčbě zlomenin obličejové kostry.
V roce 2005 založil privátní stomatologické centrum d'vision v Praze na Vinohradech, kde působí souběžně s prací v Masarykově nemocnici. V stomatologickém centru d'vision se věnuje především implantologii, stomatochirurgii a protetice.
Je členem České stomatologické komory a Implantologického klubu České Republiky

MUDr. DITA HAŠKOVÁ

Studium na lékařské fakultě Univerzity Karlovy ukončila promocí v roce 2002. Téhož roku nastoupila na oddělení Ústní, čelistní a obličejové chirurgie Masarykovy Nemocnice v Ústí nad Labem, na tomto pracovišti se věnovala především dentoalveolární chirurgii, chir. léčbě poranění obličeje a ošetřování dětí v celkové anestezii. Současně vyučovala obor Dentální hygiena na VZŠ Ústí nad Labem. V roce 2005 složila úspěšně atestaci I.stupně pro obor Všeobecná stomatologie na I. Lékařské fakultě UK, o rok později získala Osvědčení praktický lékař stomatochirurg. Kromě všeobecné stomatologie se věnuje implantologii a parodontologii.
Od roku 2006 působí v stomatologickém centru d'vision.

MUDr. SYLVA ŠULCOVÁ

promovala v roce 2001 v oboru stomatologie na Lékařské fakultě UK v Plzni a po tříleté praxi v praktické stomatologii absolvovala tříleté postgraduální studium ve Fakultní nemocnici na Královských Vinohradech v Praze, kterou v roce 2007 zakončila specializační atestací v oboru ortodoncie.
V ordinaci OrthoCare, která spolupracuje s ordinací d'vision, poskytuje moderní ortodontickou léčbu pro děti a dospělé.

MDDr. Edita Horká

promovala na 1. LF UK v Praze v oboru zubní lékařství. V současné době působí ve stomatologickém centru D´vision a privátní ordinaci Komfort dental, s.r.o. V roce 2009 nastoupila do doktorandského studia v oboru Preventivní medicína na Ústavu klinické a experimentální stomatologie 1. LF UK a VFN v Praze, kde se zabývá výzkumem využití nových technologií v ošetření kořenových kanálků zubů. Podílela na výuce studentů zubního lékařství a byla oponentkou absolventské práce studentky dentální hygieny. Je autorkou několika domácích i zahraničních publikací zabývajících se stomatologickou problematikou. Během své praxe hojně navštěvuje domácí i zahraniční vzdělávací kurzy, týkající se zejména problematiky endodoncie, protetiky a estetické stomatologie. Je členkou České stomatologické komory.

MDDr. Marek Prívozník

Promoval na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2011. Již počas studií se aktivně účastnil různých preventivních akcí a praxe nad rámec výuky ve stomatologických ordinacích v Brně i na Slovensku, odkuď pochází. Po promoci nastoupil jako praktický zubní lékař na polikliniku v Modřanech,pravidelně se účastní vzdělávacích kurzů pro udržení odbornosti ve všeobecné stomatologii a současně začal přednášet na škole dentálních hygienistek. Od září 2011 pracuje ve stomatologickém centru d´vision, kde se věnuje moderním trendům hlavně v konzervační stomatologii, endodoncii a protetice.

hygienistky:

Bohumila Posádová

DiS dentální hygienistka

Petra Bitalová

DiS dentální hygienistka

zdravotní sestry:

Petra Mokrá

zdravotní sestra

Martina Chudá

zdravotní sestra